Általános Szerződési Feltételek

Általános rendelkezések

Ezek a feltételek a www.ilwy.hu weboldalon működő online áruházban történő áruk adásvételét szabályozzák. A feltételek továbbá körül határolják és meghatározzák az eladó (üzemeltető, szállító) és a vevő (vevő, fogyasztó) jogait és kötelezettségeit. 

Az online áruház üzemeltetője Ing. Nikola Petrášová, Kainarova 5030/30, 586 01 Jihlava, Cseh Köztársaság, Cégjegyzékszám: 06052011. Minden szerződéses kapcsolat a cseh törvényekkel, ill. jogrendszerrel összhangban jött létre. Ha a szerződő fél fogyasztó, akkor az üzleti feltételekkel nem szabályozott viszonyokra a Polgári Törvénykönyv rendelkezései és a fogyasztóvédelmi törvény az irányadók. A törvények kivonatai megtalálhatók az Általános Szerződési Feltételek ezen szakaszában.  

A vevő (fogyasztó) vállalja, hogy a kiválasztott áruk megrendelése előtt megismeri ezeket a feltételeket, garanciákat és panaszok lebonyolítását, valamint az eladó adatait.  

1. A fogalmak meghatározása

Fogyasztói szerződés - egy adásvételi szerződés, ha a szerződő felek egyrészt a fogyasztó, másrészt a vállalkozó.

Szállító / eladó - olyan személy, aki üzleti vagy egyéb vállalkozási tevékenysége körében jár el a szerződés megkötésekor és teljesítésekor. Olyan vállalkozóról van szó, aki közvetlenül vagy más vállalkozókon keresztül árut vagy szolgáltatást nyújt a vevőnek.

Online áruházunk vásárlója a vevő. Az érvényes jogi szabályozás miatt megkülönböztetődik a vevő, aki fogyasztó, és a vevő, aki vállalkozó.

Vevő - fogyasztó minden fizikai személy, aki nem üzleti tevékenységének körén vagy szakmájának elvégzésének körén belül jár el és szerződést köt a vállalkozóval vagy másképp tárgyal vele.


Vevő - A vállalkozó az a vevő, aki termékeit vagy szolgáltatásait üzleti tevékenysége céljából vásárolja vagy szolgáltatásokat vesz igénybe.

Adásvételi szerződés - Az áruház webes felületén elhelyezett áruk bemutatása csak informatív jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen áruk vonatkozásában. A Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók. Az adásvételi szerződés a vevő kötelező megrendelésének az eladónak történő elküldés pillanatában jön létre. Ettől a pillanattól kezdve a vevő és az eladó között kölcsönös jogviszony keletkezik, azaz jogok és kötelezettségek jönnek létre a szerződő felek között amelyeket az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek határoznak meg, amelyek a szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés megkötése a Polgári Törvénykönyvben előírt összes követelmény tárgyalása nélkül kizárt a Ptk. 1726. § rendelkezései értelmében. Továbbá az eladó a Ptk. 1740. §-ának (3) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban kizárja az ajánlat elfogadását módosítással vagy eltéréssel.

Az eladó köteles a megrendelt árut a vevőnek a megbeszélt áron eljuttatni, a vevő pedig köteles átvenni a leszállított árut és megfizetni az eladónak a megrendelés szerinti vételárat, ill. egyéb költségeket.

Abban az esetben, ha az Adásvételi szerződés megkötése után kiderül, hogy az eladó nem rendelkezik az adásvételi szerződés alapján felkínált és a megrendelésben meghatározottak árukkal, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a vevővel, hogy megbeszélje a szállítási dátumot vagy egyeztessen alternatív árut, ami a rendelkezésére áll. Abban az esetben, ha a vevő a felajánlott lehetőségek egyikét sem fogadja el, bármelyik fél jogosult a szerződéstől elállni a teljesítés lehetetlensége miatt.

2. Információ a megkötött szerződésről és az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI feltételekről

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevő megerősíti, hogy elolvasta ezeket a feltételeket és egyetért velük. Ezek az általános szerződési feltételek a megkötött szerződés szerves részét képezik.

A szerződés magyar nyelven jön létre, hacsak az eladó vagy a vevő részéről a kialakult körülmények ezt nem akadályozzák, a szerződés másik nyelven is megköthető, amennyiben a felek számára ez érthető és elfogadják. A megkötött szerződést az eladó csak annak sikeres teljesítése céljából archiválja, a személyes adatok védelméről szóló, módosított törvénynek megfelelően, harmadik személyek számára nem hozzáférhető. Az információk a szerződés megkötéséhez vezető egyes technikai lépésekről az online áruházunkban zajló megrendelési folyamatból derülnek ki, és a vevőnek lehetősége van a megrendelés elküldése előtt ellenőrizni és esetleg módosítani ezeket. Ezek a feltételek az online áruházunk weboldalán jelenítődnek meg, és így archiválásuk és a vevő általi sokszorosítás lehetővé válik. A távkommunikációs eszközök (telefon, internet stb.) használatának költségei a megrendelés teljesítéséhez a szokásos díjszabásban vannak, a vevő által használt távközlési szolgáltatások tarifájától függően.

3. Áruszállítás

A teljesítés tárgyának kézbesítése a lehető legrövidebb idő alatt, általában 2-10 munkanap alatt valósul meg, az áruk elérhetőségétől és az eladó működési képességeitől függően. Kivételes esetekben, vagy ha az áruk nincsenek készleten, a szállítási idő hosszabb lehet, erről a vevőt ennek a ténynek a megállapítása után azonnal értesíteni kell. A szállítás helye a vevő megrendelése alapján van meghatározva. Az áru szállítása a megadott címre a szállítás teljesítésének minősül. A telepítés nem tartalmazza a teljesítmény tárgyának telepítését. A szállítási címre történő szállítást az eladó biztosítja. A küldemény az áruk cseh nyelvű használatára vonatkozó általános  használati útmutatót tartalmaz. Az adóügyi dokumentum (számla) elektronikus formában lesz elküldve a vevő e-mail címére vagy az áruhoz mellékelve. Az áru átvétele után a futárszolgálattól, ill. a postától mindig gondosan ellenőrizze a az áru csomagolását. Ha a csomagolás sérült, akkor ezt az információt adja meg a futárszolgálat, a posta átadás-átvételi jegyzőkönyvében. Az eladó köteles a megrendelt árut a megbeszélt határidőn belül beszerezni. Ha ez nem történik meg, a vevő jogosult elállni a szerződéstől.

A megrendelt áruk felvételének / átvételének elmaradása

Ha a vevő megmagyarázhatatlan okokból nem veszi át a megrendelt árut a megrendeléstől számított 7 munkanapon belül vagy nem fogadja el megrendelése alapján leszállított küldeményt vagy nem kér hosszabbítást, akkor a megrendelése automatikusan törlődik, és az eladónak joga van kártérítést követelni a vevőtől. Minden beérkezett megrendelés (elektronikus, e-mail és telefon) a Polgári Törvénykönyv alapján. Ha az utánvéttel küldött megrendelést a vevő nem veszi át, az áruk elküldésével kapcsolatban felmerült költségek és kezelési díj (szerződéses kötbér) megfizetésére mindig 2100 Ft összegben szükséges. Az adásvételi szerződés megkötésével az eladó vállalja az áru leszállítását, a vevő pedig köteles átvenni és fizetni érte. Abban az esetben, ha a vevő nem veszi át a küldeményt, ami el lett küldve, amelyet aztán ismeretlen cím miatt visszaküldik az eladónak, mint nem igényelt / visszautasított / visszaküldött, a vevő megtéríti az eladónak az összes költséget a szállítással kapcsolatban (postaköltség és csomagolás). Az elektronikus megrendelés elküldésével a vevő fenntartás nélkül elfogadja az Általános Szerződési Feltételek minden rendelkezését a megrendelés elküldésének napján, valamint a megrendelés elküldésének napján a megrendelt áru érvényes vételárát (beleértve az előkészítési és szállítási költségeket), hacsak az adott esetben bizonyíthatóan másként nem állapodtak meg. A felek kifejezetten a Kereskedelmi Törvénykönyv 262. §-nak (1) bekezdése értelmében egyetértett abban, hogy ha a feltételek kifejezetten másként nem rendelkeznek, jogaikat és kötelezettségeiket a Kereskedelmi Törvénykönyv, különösen annak rendelkezései szabályozzák - 409. § és azt követő rendelkezések. Abban az esetben, ha a fenti helyzet bekövetkezik, a vevő felhívást kap egy összeg megfizetésére, számszerűsített költségekkel, ezen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően. 

Amennyiben az adott díjat határidőn belül nem fizeti be, akkor az egész ügyet jogi képviselőnknek adjuk át megoldásra. Ha a küldeményt a vevő nem veszi át, az eladó jogosult az áruk szállításával kapcsolatos összes költséget felszámítani, amelyet neki a futárszolgálatnak kellett megfizetnie, és a vevő köteles megtéríteni ezeket a költségeket. Az adásvételi szerződést megszegte azzal, hogy nem vette át a küldeményt. Amíg a vevő nem áll az adásvételi szerződéstől, lehetőleg írásban vagy e-mailben, addig felelősséggel tartozik az eladónál a küldemény beszedésének elmulasztása miatt felmerült károkért (postaköltség, csomagolás, visszaküldés költsége a raktárba stb.). A vevő az áru elküldése előtt vagy csak a törvényes 14 napos határidőn belüli indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Ezért nem lehet nem átvenni az árut, és elállni a szerződéstől. A megrendelés elküldésével elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és az esetleges kötbér megfizetését is. Felhívjuk figyelmét, hogy az összes fennálló tartozás (ki nem fizetett kötbér) az erre szakosodott vállalatoknak kerül átadásra, beleértve az összes felmerülő költséget. Abban az esetben, ha a vevő bármilyen okból nem tudta átvenni az árut, és újra el akarja küldeni, az áru újonnani elküldésének összege az érvényes tarifák szerint hozzá lesz adva az eredeti összeghez.       

Nem lehet törölni azt a megrendelést, amely kifejezetten a vevő számára lett rendelve a szállítóktól.

4. A szerződéstől való elállás joga

A Ptk. 1829. §-ának megfelelően a fogyasztónak joga van az áru átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől, ill. az utolsó áru átvételétől számítva, ha a vásárlás tartalma többféle árut tartalmaz vagy az áru több részből áll. Ha a vevő ezen időn belül úgy dönt, hogy eláll, és megfelel az alábbi feltételeknek, vissza lesz térítve a vételár és az áruk legolcsóbb szállítási módjának költségei is az eladótól a vevőig. A Ptk. 1820. § (1) bekezdésének g) pontjával és az 1832. §-ának (3) bekezdésével összhangban a fogyasztó viseli az adásvételi szerződéstől való elállást az 1829. § és azt követő bekezdések alapján az áruk visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket.

Ez a jog nem szolgál az árukkal kapcsolatos panaszok rendezésének módjaként.

Ha úgy dönt, hogy ezen határidőn belül eláll a szerződéstől, akkor kérjük, tartsa be az alábbi feltételeket.

 • Legkésőbb az áru átvételét követő 14. napon el kell küldeni az eladónak a szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozatot - űrlapot.
 • Az árut a saját költségén szállíttassa vissza a ILWY, Petra Zbránková, Dolní 165/1, 59101 Žďár nad Sázavou, Cseh Köztársaság címre, legkésőbb a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül.
 • Az áruk visszaküldéséhez használhatja az üzlet kódját a Csomagküldőn keresztül. Ebben az esetben jogosultak vagyunk a visszaküldött összegből 830 Ft levonni a magyarországi feladáskor.
 • Az elállás részeként küldendő árut küldje vissza az eredeti, sértetlen csomagolásban, beleértve a belső részeket is, az áruknak nem szabad a használat jeleit mutatniuk, sértetlennek, teljesnek (beleértve a tartozékokat, használati útmutatót stb.) kell lenniük, ill. a mellékelje a számla másolatát.
 • Az árut utánvéttel nem lehet visszaküldeni, az ilyen küldeményeket az eladó nem veszi át, és az eladó nem felelős azok elvesztéséért, megsemmisüléséért vagy megrongálódásáért. 
 • Az árukért fizetett pénz és az online áruházból a legolcsóbb áruszállítási módjának költségei a szerződés elállásától számított 14 napon belül visszatérítődnek Önnek ugyanolyan módon, mint azt megfizetésre került, ha az áru határidőn belül vissza lett küldve, különben az áru átvételétől számított 14 napon belül, amely a szerződéstől való elállás tárgyát képezi.
 • Ha az áru értéke csökkent (az áru részleges elfogyasztása vagy elhasználódása következett be, ha az árukat jellegüknél és tulajdonságaiknál ​​fogva a szükségesektől eltérően kezelték; az áruk nem teljesek esetleg sérültek vagy higiéniailag szennyezett), a vevő a bizonyíthatóan hiányzó értéket köteles készpénzzel pótolni.
 • Higiéniai okokból nem lehet olyan árukat visszaküldeni, amelyeket zárt csomagolásban szállítottak, de a vevő eltávolította azokat.
 • Az eladó a vevőnek visszatérítendő vételárból levonhatja az áru visszaszolgáltatásával és eredeti állapotának helyreállításával kapcsolatos tényleges költségeit.
 • Ez a jog nem vonatkozik az üzleti vagy vállalkozási tevékenységen belüli megrendelésekre, azaz ha az Ön cégjegyzék- vagy más azonosítószáma szerepel a számlán. 
 • A csomagolás nem képezi a vásárlás tárgyát vagy a megvásárolt áru részét. Annak ellenére, hogy az eladó jogosult az áru visszaküldésének költségeinek megtérítésére. Ezeket a költségek mindig egyedileg állapítódnak meg, és mint ilyeneket a vevőnek vannak kiszámlázva.     

 

Kipróbálhatja az árut

Azonban nem lehet rajta a kopás, elhasználódás nyilvánvaló jele. Az áruk használhatók, de gondolni kell azokra a költségekre, amelyek az eladónak az áruk eredeti állapotának helyreállításával járnak, és amelyek kifizetéséhez szükségesek lehetnek.    

Elkerülheti ezeket a díjakat, ha maga állítja vissza az árukat az eredeti állapotukba (tisztítás, összeszerelés, megfelelő csomagolás stb.). Az áruk változatosságát tekintve a szerződésből való elállás minden egyes esete külön van  kezelve. 

A 14 napos határidő betartása

A határidő betartása érdekében meghatározó, hogy a vevő mikor küldi el a szerződéstől való elállást. Az elállási idő tehát akkor tekinthető betartottnak, ha a fogyasztó az elállási időszak során értesítést küld a az eladónak arról, hogy eláll a szerződéstől. A szerződés teljesítésének átvételét követő 14 napon belüli elállási jog gyakorlása esetében a fogyasztónak 14 napon belül vissza kell adnia az eladónak mindent, amit az adásvételi szerződés alapján megszerzett tőle.   

Az elállási idő 14 naptári nap, nem munkanap, és az áru fogyasztó általi átvételét követő naptári napon kezdődik (pl. ha az ügyfél pénteken veszi át az árut, az elállási időszak szombattól kezdődik).  

Milyen dokumentumokat kell csatolni?

Javasoljuk, hogy a visszaküldött árukhoz mindig csatoljon egy dokumentumot (számlát), amely megerősíti, hogy nálunk vásárolta az árut, és megkönnyíti számunkra az áru és a kérés, panasz azonosítását.   

A legjobb megoldás a kitöltött űrlap és a vásárlásról kapott számla elküldése.

5. A fogyasztó nem állhat el a szerződéstől

A vevő nem jogosult elállni a megkötött szerződéstől a Ptk. 1837. §-ának értelmében, ha:

 • olyan szolgáltatásnyújtásról van szó, amely az elállási határidő lejárta előtt előzetes kifejezett hozzájárulásával teljesítették, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy ilyen esetben nincs joga elállni a szerződéstől
 • olyan termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról van szó, amelynek ára a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, az eladó akaratától függetlenül, és amelyek a szerződéstől való elállás időszakában jelentkezhetnek
 • az alkoholtartalmú italok értékesítéséről van szó, amelyeket csak harminc nap elteltével lehet leszállítani és amelynek ára az eladó akaratától független pénzügyi piac ingadozásaitól függ
 • a fogyasztó személyes kívánságainak megfelelően módosított áruszállításról van szó
 • romlandó áruk, valamint olyan áruk szállításáról van szó, amelyeket a szállítás után összekevertek más árukkal és nem lehet visszaállítani az eredeti állapotba
 • javításról vagy karbantartásról van szó a fogyasztó kérésére kijelölt helyen; ez azonban nem vonatkozik a kérteken kívüli utólagos javításokra vagy a kértektől eltérő pótalkatrészek szállítására
 • az áruk zárt csomagolásban történő kiszállításáról van szó, amelyet a fogyasztó eltávolított a csomagolásból, és higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni. Ezért nem lehet visszaküldeni a használt tesztereket, a használat jeleit mutató cipőbetéteket, használt hallókészülék tartozékait stb.
 • olyan áruk vagy személyi higiéniai áruk szállításáról van szó, amelyeket a fogyasztó már használt, és amelyeket nem lehet eredeti állapotukban teszterként, szájhigiénés áruként vagy szilikon fülvédőként helyreállítani (egységesen 500 Ft/darab levonás van; ha a vevő nem tartja meg őket, később az eladó likvidálja).
 • egy hang- vagy videofelvétel vagy egy számítógépes program kézbesítéséről van szó, megsérült az eredeti csomagolásuk
 • újságok, folyóiratok vagy magazinok szállításáról van szó
 • szállásról, szállításról, étkezésről vagy a szabadidő felhasználásáról van szó, ha a vállalkozó ezeket a szolgáltatásokat a megadott határidőn belül nyújtja
 • olyan szerződéskötésről van szó, amelyet nyilvános árverés alapján kötötték meg, a nyilvános árverésekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
 • olyan digitális tartalom kézbesítéséről van szó, ha azt nem kézzelfogható adathordozón kézbesítették, és a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával kézbesítették a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt, és a vállalkozót a szerződés megkötése előtt tájékoztatták
 • a fogyasztónak ilyen esetben nincs elállási joga

 

6. A BEszállító/eladó elállása a szerződéstől

Az eladó jogosult elállni a vevővel kötött szerződéstől, ha nyilvánvaló hiba lép fel az áruk árában (azaz az árak nyilvánvalóan eltérnek az ilyen típus áruk szokásos árától) kivéve, ha egyértelműen az szerepel az árnál, hogy az árura "rendkívüli kedvezmény" vagy "akció" vagy bármilyen más, hasonló jelentéssel bíró megnevezés vonatkozik. Az áruk nyilvánvaló hibájának tekinthető például az első (utolsó) három számjegy téves feltüntetése négy helyett, és egyéb nyilvánvaló írásbeli hiba. Abban az esetben, ha ez a helyzet bekövetkezik, az eladó haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a vevővel, hogy megállapodjon a további lépésekről. Ha a vevő már kifizette a vételár egy részét vagy egészét, ez az összeg a lehető leghamarabb visszalesz utalva számlájára, esetlegesen a címére.

7. Felelősség az áruhibáKért és a jótállás

Az első használat előtt a vevő köteles áttanulmányozni a használati útmutatót vagy a használati utasítást, valamint az esetleges garanciális feltételeket, majd szigorúan be kell tartani ezeket az információkat, különben fennáll annak a veszélye, hogy helytelen használata károsítja a készüléket, ill. annak egy részét, és ennek következtében nem vonhatja felelősségre az eladót az okozott hibáért, kárért. Az eladó hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlásának időszaka akkor kezdődik, amikor a vevő átveszi az árut.

A Ptk. 2104. §-a szerint a vevő köteles az árut az átvétel után a lehető leghamarabb megvizsgálni, és meggyőződni annak tulajdonságairól és mennyiségéről. Ha a vevő nem fogyasztó és kárt észlel, akkor jegyzőkönyv készül a kárról és az eladó köteles ésszerű árengedményt nyújtani a szállításkor vagy egy másik tökéletes állapotban lévő árut leszállítani. Az áru mechanikai károsodásával kapcsolatos későbbi panaszokat már nem lehet elismerni.

8. Az áru hibájáért való felelősségBŐL EREDŐ JOGOK gyakorlásának ideje

Fogyasztási árucikkek értékesítésekor a hibákért való felelősség jog gyakorlásának időtartama 24 hónap, lehet egy nyilatkozat a jótállási jegyen, annak csomagolásán vagy reklámban, amely más jogszabályokkal összhangban meghatározza azt az időszakot, ameddig az áru használható, ami következtében a garanciális idő hosszabb lehet. Ha a garancia így több mint 24 hónapig biztosított, akkor az eladó a jótállási meghosszabbítás feltételeit és terjedelmét a jótállási jegyben szereplő nyilatkozat formájában határozza meg, ha pedig nincs megadva, akkor a hibákat az áru átvételét követő 24 hónap. Az eladó felelőssége a hibákért nem vonatkozik az áru (vagy alkatrészei) használat által okozott szokásos kopására. Ezért az áru rövidebb élettartamát nem lehet hibának tekinteni és nem is lehet panaszt benyújtani ebben az esetben. A fogyasztó kérésére az eladó köteles írásban visszaigazolást kiadni, kötelezettségei hiányos teljesítés esetén milyen mértékben és meddig tartanak.

A hibás teljesítésböl eredő jog gyakorlásakor a fogyasztó a következő jogokkal rendelkezik:

 • az áruk ingyenes javításának joga
 • az új áru kézbesítéséhez vagy annak egy részének cseréjéhez való jog, és ez a jog akkor gyakorolható, ha az új áru vagy annak egy része leszállítása ésszerű megoldás a panaszra a hiba jellege tekintetében. Ebből a célból az arányosságnak tekinthető például az a tény, hogy a hiba nem orvosolható javítással. A fogyasztónak joga van új áru leszállítására vagy alkatrészeinek kicserélésére, ha a hiba kijavítható, de az áru nem használható a rendeltetésének megfelelően a hiba ismételt előfordulása miatt (javítás után - azaz, ha ugyanaz a hiba összesen 3x fordul elő) vagy nagyobb számú hiba esetén.
 • a szerződéstől való elállás joga - igénybe vehető, ha nem lehetséges új árut szállítani vagy alkatrészeit kicserélni (ha e jog feltételei teljesülnek). Továbbá akkor is élhet ezzel a joggal, ha az árunak nagy számú hibája van vagy ha a hiba javítása után megismétlődik, nem lehet rendeltetésének megfelelően felhasználni.
 • a fogyasztó akkor jogosult kedvezményre, ha nem gyakorolta a fent említett jogokat, amelyek az eladó hibás teljesítésének felelősségéből erednek.

 

A jótállási idő és az abból eredő jogok minden nem fogyasztói vásárló számára az adott importőr vagy gyártó által meghatározott mértékben alkalmazandók. Hacsak az importőr vagy gyártó másként nem rendelkezik erről, a minőségi garanciából eredő jogok a Ptk. 2113. § és azt követő §-ok alapján gyakorolhatók.

 

9. Panasz (a hibás teljesítésből eredő jogok)

A panaszt indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a panasz dátumától számított 30 naptári napon belül rendezzük, kivéve, ha az eladó írásban másként nem állapodik meg a vevővel. Ezen időszak lejárta után a fogyasztónak ugyanazok a jogai vannak, mintha az áru olyan hibát mutatna, amelyet nem lehet orvosolni.

Az eladó írásos visszaigazolást ad a fogyasztónak a panasz kezelésének módjáról. Elutasított panasz esetén az eladó írásban igazolja az elutasítást a fogyasztónak.

A hibás teljesítésből eredő felelősség jog gyakorlása az eladónál: Ing. Nikola Petrášová, Kainarova 5030/30, 586 01 Jihlava, Cseh Köztársaság, Cégjegyzékszám: 06052011.

A vevő köteles az eladóval vagy az arra felhatalmazott szervizzel együttműködni az igényelt hiba fennállásának és elhárításának ellenőrzésére (beleértve az áru tesztelését vagy szétszerelését). Panasz benyújtásakor a vevő köteles az árut a higiéniai előírásoknak és az általános higiéniai elveknek megfelelően tisztán átadni, beleértve az összes alkatrészt és tartozékot.

Ha a vevő fogyasztó, akkor az árukkal kapcsolatos panaszokra a Ptk. és a fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Ha kérdése van panaszának állapotáról, küldjön üzenetet annak az üzletnek az e-mailjére, amelyben megvásárolta az árut.

A vevő jogosult a hibákért való felelősségből eredő jogok gyakorlásával kapcsolatban felmerült szükséges költségek megtérítésére.

A szerződéstől való elállás esetében mint a hibás teljesítés következményeként a fogyasztó jogosult az elállás miatt szükségszerűen felmerülő költségek megtérítésére is.

Nyilvánvalóan indokolatlan panasz esetén a fogyasztó nem jogosult a panasz elintézésével kapcsolatos költségeinek megtérítésére, ugyanakkor az eladó nem jogosult a részéről felmerült költségek megtérítésére (kivéve, ha például egy ismételt nyilvánvalóan megalapozatlan panasz arra következtethet, hogy visszaéltek a joggal).

10. A viták peren kívüli rendezése

A fogyasztó és az eladó közötti adásvételi szerződésből eredő vita esetén, amelyet nem lehet közös megegyezéssel megoldani, a fogyasztó kérelmet nyújthat be az ilyen vita peren kívüli rendezéséhez az AVR-szervnél, amely:

Cseh Fogyasztóvédelmi Hivatal

Központi hivatal - ADR-osztály
Štěpánská 15
120 00 Prága 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

A fogyasztó használhatja az Európai Bizottság által a http://ec.europa.eu/consumers/odr/  létrehozott online vitarendezési platformot is.

11. A személyes adatok védelme

A cég Ing. Nikola Petrášová, Kainarova 5030/30, 586 01 Jihlava, Cégjegyzékszám: 06052011, mivel egy online áruházzal rendelkező szerver üzemeltetője garantálja az Ön által megadott adatok biztonságát. Az online áruház vállalja, hogy betartja a személyes adatok védelméről szóló törvényben előírt összes szabályt. Az általunk kezelt személyes adatokat a visszaélések ellen védjük.

Ha természetes személyként vásárol, akkor a regisztráció során a következő információkat kell megadnia:

Név és vezetéknév
Cím a számlázáshoz és az áruszállításhoz

Telefonos kapcsolat
Elektronikus cím (e-mail)
 

Ha jogi személyként vásárol, a regisztrációkor a következő információkat kérjük:

Vállalat neve
A számlázáshoz és az áruk kézbesítéséhez szükséges cím
Cégjegyzékszám
Adószám
Telefonos kapcsolat
Elektronikus cím (e-mail)

Ezek az információk az Ön azonosításához szükségesek, mint vevő. Felhasználhatók a szükséges könyvelési műveletek végrehajtására, a vásárolt áruk fizetésének utólagos befizetésére, az áruk megfelelő leszállítása és az Önnel való kommunikáció céljából.


Személyes adatai bizalmasak, és semmilyen harmadik félnek számára nem kerülnek átadásra, kivéve a partnereinket. A szállító garantálja, hogy nem adja el, bérli vagy más módon adja át az Ön adatait harmadik félnek.

Az online áruházban való regisztrációval Ön elfogadja:

 • személyes adatainak feldolgozását az Ing. Nikola Petrášová, Kainarova 5030/30, 586 01 Jihlava, Cseh Köztársaság, cégjegyzékszám: 06052011, marketing célokra.
 • üzleti ajánlat elküldését az Ön e-mail címére (az ilyen ajánlat maximális gyakorisága hetente egyszer van). Az e-mail címről való leiratkozás közvetlenül az ajánlatban vagy az uzlet@ilwy.hu e-mail címen lehetséges. 

 

Az online áruházunk használatával Ön beleegyezik abba, hogy az cookie-k segítségével határozatlan időre gyűjtsön és felhasználjon információkat Önről és vásárlásairól. Az adatok kezelésének szabályait ez a dokumentum ismerteti. Ha a jövőben megváltoznak, az új szabályok részleteit ezen a webhelyen tesszük közzé, így megismerheti őket.

Ha úgy dönt, hogy visszavonja hozzájárulását a személyes adatok kezeléséhez, akkor csak annyit kell tennie, hogy ír nekünk egy e-mailt az áruház e-mailjére. A regisztráció megváltozik vagy törlődik.

Az eladó a Ptk. 1820. § (1) bekezdésének j) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatja, hogy peren kívüli panasszal a fogyasztó ellenőrző szervhez fordulhat, amely a Cseh Fogyasztóvédelmi Hivatal, ami peren kívüli fogyasztói panaszokat kezel a vonatkozó jogszabályok által előírt módon és feltételekkel.


Ezek a feltételek 2021. március 17-én léptek hatályba.